Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı


14.6.2020

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi  Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”  gereklerine göre Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği işbirliğiyle organize edilmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılara TÜRKAK akreditasyonu kapsamında “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” sertifikası verilmektedir.

Eğitim ve Sınav Programı

Eğitim tarihleri: 29-30 Haziran 01 Temmuz 2020

Sınav tarihi: 02 Temmuz 2020

Eğitimler 09.30 ve 17.30 saatleri arasında yapılacaktır.


LinkedIn Paylaş