DİKA 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı


17.6.2020

DİKA 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı

T.C. Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik Fizibilite Desteği Programı çağrısı açıldı.

Program ile;

  • Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi,
  • Bölgede yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasıyla işsizliğin azaltılması,
  • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

amacıyla yapılacak yatırımlara ait fizibilite çalışmalarına destek sağlanacaktır. Ajans; bu konularda, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak için 1.000.000 TL kaynak ayırmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş