Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesi İlanı


4.11.2019

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesi İlanı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı “Mesleki Eğitim Mali Destek Programı” programı 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilecek esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

 • Proje döngüsü yönetimi
 • Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi
 • Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)
 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi
 • Alanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi
 • Mesleki eğitim konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi (KAYS başvurusunda yer alan CV Ek Belgesi’nde bu bilgiler verilmelidir.)

konuları ile ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.

Başvurularak KAYS üzerinden yapıalcaktır (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/).  Son başvuru tarih ve saati 25.10.2019 saat 23.59’dur.

Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, KAYS’a yüklemeleri ve değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajansa teslim etmeleri istenecektir:

 • Nüfus Cüzdanı
 • Diploma (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)
 • Alınan belge veya sertifikalar (bilgisayar kullanım bilgisi ve düzeyi gibi)
 • Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika
 • Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü
 • KAYS şablon belgelerinde bulunan CV Ek Belgesi ve taahhütname

Seçilen bağımsız değerlendiricilerin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nda 2 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında görevlendirilmeleri planlanmaktadır. Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı ve her gün 08.00 – 18.00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Değerlendirme çalışmaları Ajans merkez hizmet binasında “Mevlana Mahallesi, M.K.P Bulvarı, No:79, Kat: 5-6 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ” adresinde gerçekleşecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş