Ankara Kalkınma Ajansı Proje Yönetim Döngüsü (PCM) Eğitimi


14.10.2019

Ankara Kalkınma Ajansı Proje Yönetim Döngüsü (PCM) Eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenleyecektir. Ajans uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin amacı; ajans bölgesindeki yararlanıcıların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem ajans, hem de ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanmasını sağlamak.

Eğitimlerde proje hazırlama yöntemi olarak Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır.

Bu kapsamda eğitimlerde;

  • Proje döngüsü yönetimi mantığı,
  • Sorun analizi,
  • Paydaş analizi,
  • Hedef analizi,
  • Strateji analizi,
  • Mantıksal çerçeve matrisi,
  • Faaliyet planı ve bütçe hazırlama,
  • Hibe programları başvuru formları tanıma

başlıkları işlenecektir.

Bağlantılar:

Eğitim Duyurusu


LinkedIn Paylaş