Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı


18.11.2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı ile sektör ayırt etmeksizin, Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama kültürünün oluşması, üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaşması ve şirketleşme sürecinin ilk adımı olan fikirlerin olgunlaşması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen akademisyenler, araştırmacılar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge-İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar, projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen girişimciler ve öğrencilerin bir araya getirileceği bir proje platformu olması hedeflenmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, akademisyenler, araştırmacılar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge – İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar, girişimciler, öğrenciler, projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen tüm kişilerin katılımına açıktır.

Etkinlik Ana Temaları

Akıllı Ulaşım

 • Yol Güvenliği
 • Otonom/Elektrikli Araçlar
 • İnsansız Hava Araçları
 • Tümleşik Ulaşım Servisleri
 • Temiz Ulaşım
 • Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Atıktan Enerji
 • Akıllı Binalar
 • Akıllı Şehirler
 • İleri Malzeme ve Kimya
 • Enerji Depolama
 • Çevre, vb.

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)

 • Makina İmalat
 • Robotik
 • Otomasyon
 • Katmanlı/Hızlı Üretim
 • Endüstriyel Bilişim
 • Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 • IOT
 • Ölçme-Test-Analiz
 • Elektronik Sistemler
 • Karar Destek Yazılımları
 • Eğitim
 • Büyük Veri
 • Sanal/Artırılmış Gerçeklik
 • Yapay Zeka
 • Bilgi Güvenliği
 • Bulut Bilişim
 • Web Uygulamaları
 • Mobil Uygulamalar
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

 • İlaç
 • Tanı ve Analiz Kitleri
 • Biyomalzeme
 • Tıbbi cihazlar, vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

 • Su Verimliliği
 • Tohum
 • Akıllı ve Temiz Tarım
 • Fonksiyonel Gıda
 • Gıda Güvenilirliği
 • Su Ürünleri
 • Bitki Sağlığı

Önemli Tarihler:

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2019

Ön Değerlendirme Sonuçları: 15 Aralık 2019

Ödül Töreni: 20 Aralık 2019

Etkinlik internet sitesi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş