SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı


22.11.2019

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 11 ülkeden 13 fonlayıcı kuruluşun yer aldığı; fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği ek ortak çağrı başlatılmıştır.

Proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren konsorsiyumlar katılabilecektir.  Bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir. Bazı ülkelerin fonlayıcı kuruluşları kendilerinin fonlayacağı projelerin asgari 3 farklı ülke olması koşulunu koymuştur. Bu ülkelerden kurumlarla yapılacak ortaklıklarda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinin 2019 yılı ek ortak çağrısı 1. aşama için önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 29 Ocak 2020’dir. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrı kapsamında fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırıcı güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

  • Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri
  • Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
  • Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
  • PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler
  • Düşük Maliyetli ve Yeni Nesil Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri

Çağrı metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir:
http://www.solar-era.net/files/8915/7287/8075/Guidelines_SOLAR_ERA_NET_C...

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir:
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/solar_era.net_2019_1071_...

İRTİBAT NOKTALARI:

Dr. Muzaffer Kaan KARAÖZ (TEYDEB)

Malzeme, Metalurji ve Kimya Tekn. Grubu

Tel: 0312 2989466

kaan.karaoz@tubitak.gov.tr

Dr. Kamil Öncü ŞEN (ARDEB)

(1071 program sorumlusu)

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

Tel: 0312 2981809

oncu.sen@tubitak.gov.tr

Salih HACIALİOĞLU (ARDEB)

Mühendislik Araştırma Destek Grubu

Tel: 0312 2981242

salih.hacialioglu@tubitak.gov.tr


LinkedIn Paylaş