Ufuk 2020 “Digital transformation in Health and Care” Çağrısı Açıldı


22.11.2019

Ufuk 2020 “Digital transformation in Health and Care” Çağrısı Açıldı

“Digital transformation in Health and Care” Çağrısı, vatandaşların katılımını güçlendirerek sağlık ve refah yönetimini desteklemeyi ve sağlık ve bakım hizmetlerinin daha sayısallaştırılmış, kişi merkezli ve toplum temelli bakım modellerine dönüştürülmesini kolaylaştırmayı ve böylece sağlık hizmetlerine daha iyi erişim ve bu sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlamaktadır. Çağrının açılan konu başlıkları aşağıdaki gibi olup son başvuru tarihi 22 Nisan 2020’dir.

  1. SC1-DTH-14-2020(PCP): Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions
  2. SC1-HCC-09-2020(CSA): Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for better health outcomes
  3. SC1-DTH-04-2020(RIA): International cooperation in smart living environments for ageing people
  4. SC1-DTH-02-2020(RIA): Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies
  5. SC1-HCC-08-2020(CSA): Scaling up innovation for active and healthy ageing
  6. SC1-DTH-06-2020(RIA): Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices

LinkedIn Paylaş