TÜBİTAK 2020 UBYT Programı ve Dergi Listesi İlan Edildi


23.6.2020

TÜBİTAK 2020 UBYT Programı ve Dergi Listesi İlan Edildi

Araştırmacıların uluslararası indeksli dergilerde yayın yapma alışkanlığı kazanmasında önemli katkıları olan TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı’nın en önemli amaçlarından biri ülkemizin yayın kalitesinin arttırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak 2020 yılı UBYT Esasları, 2019 yılında getirilen ve başvurularda %60’ın üzerinde artışa sebep olan temel düzenlemeler üzerine desteklenen yayın kalitesini ve değerlendirme sürecini daha da iyileştirmeye yönelik değişiklikler yapılarak belirlenmiştir.

UBYT Programında getirilen yeni uygulamalar özetle aşağıdaki gibidir:

Eşik Değeri: Journal Citation Reports (JCR) indeksinde yer alan dergilerin teşvik alabilmesi için SCIE ve SSCI için farklı eşik değerleri belirlenmiştir. JCR’nin SCIE indeksindeki dergiler için “0.50”, SSCI indeksindeki dergiler için ise “0.25” olarak belirlenen MEP değeri ve üzerindeki dergiler teşvik edilecektir. Uluslararası Bilimsel Dergilerin JCR’deki MEP değerine göre hesaplanan teşvik miktarları farklıdır.

Yazarlar Arası Paylaşım: 2020 yılında yazar paylaşımı eşik değeri MEPy: 1.5 olarak belirlenmiştir. Yazarlar arası paylaşım iki şekilde yapılacaktır.

  • MEPy eşiğinin (1.5) altında yer alan dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için teşvik miktarı, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
  • Uluslararası işbirliklerinin ve büyük çalışma gruplarında yer alan araştırmacıların teşvik edilmesi kapsamında, MEPy (1.5) eşiğinde ve üzerindeki dergilerde yayımlanan uluslararası bilimsel yayınlar için, yazarlar arası paylaşım yalnız Türkiye adresli yazarlar arasında eşit olarak yapılacaktır. Yurt dışı adresli yazarlar teşvik miktarı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Ancak, yayının yazar sayısı “10”un üzerindeyse, Türkiye adresli her bir yazara ödenecek teşvik ücreti, TÜBİTAK Yönetim Kurulu’nca belirlenen üst limiti (3.000 TL) geçemeyecektir.

Bir Yayın Yılında Bir Yazarın Alabileceği Teşvik Sayısı: Basım yılı 2020 olan yayınlar için teşvik sayısındaki sınırlama kaldırılarak MEP: 1.0 değerine göre başvuru sınırlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile dünya ortalamasının üzerindeki yayınlar için sınır kaldırılmış olup diğer yayınlarda başvuru sayısı yerine toplam teşvik miktarı sınırlandırılmıştır.

  • Bir yayın yılında bir yazar, MEP değeri 1 ve üzerindeki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınlarının hepsi için teşvik alabilecektir.
  • MEP değeri 1’in altındaki uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel yayınları için bir yazarın alabileceği toplam teşvik tutarı 5.000 TL’yi geçemeyecektir.

Benzerlik Analizi: 2020 yılı UBYT değerlendirmelerinde 0.5 MEP değeri üzerindeki dergiler için benzerlik analizi yapılmayacaktır.

2020 Yılında Devam Eden Uygulamalar;

  • Web of Science TM Core Collection veri tabanlarındaki AHCI dergilerinin, JCR tarafından MEP’lerinin hesaplanmamasından dolayı, AHCI dergileri için ilgili yılda sabit dergi ücreti (2.000 TL) ile teşvik edilmesine devam edilecektir.
  • Danışman Teşviği uygulamasına devam edilecektir.

2020 Yılı UBYT Programı Dergi Listesi


LinkedIn Paylaş