TÜSEB Aşı Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Programı


26.11.2019

TÜSEB Aşı Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Programı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Aşı Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Programı çağrısını yayınladı. Çağrı son başvuru tarihi 20 Aralık 2019’dur.

Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitelikli araştırmacılarla işbirliği oluşturulması planlanmaktadır.

Söz konusu çağrı kapsamında; Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’nde bulunan;

 1. Hepatit A,
 2. Hepatit B,
 3. Bacille Calmette Guerin (BCG) Verem Aşısı,
 4. Beşli Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Hib- Çocuk Felci),
 5. Üçlü Karma Aşı (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak)
 6. Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA),
 7. Çocuk Felci Aşısı (Polio),
 8. Su Çı·çeğı· Aşısı (Varisella Zoster),
 9. Hemofilus Influenza Tip-b (Hib) Aşısı

ve Rotavirüs Aşısı başta olmak üzere diğer bakteriyel ve viral patojenlere de karşı tedavi ve korunma amaçlı geliştirilecek antijen/aşılara (kanser aşıları dahil) yönelik projeler desteklenecektir.

Önerilen projelerin;

 • Ürüne yönelik olması,
 • Hedeflenen etkene karşı aşı üretiminde kullanılabilecek suş ve antijenlerin oluşturulması,
 • Yeni adjuvan veya aşılarda kullanılacak antijenlerin ve suşların uluslararası standartlara uygun kalitede üretilmesi,
 • Aşı formülasyonlarının hazırlanması, in vitro ve in vivo deneylerin yapılması,
 • Terapötik antikor/anti-serumların veya adjuvanların in vitro ve in vivo etkinliklerinin belirlenmesi,
 • Adjuvanların, terapötik antikor/anti-serumların veya prototip aşıların üretilmesi ve klinik çalışmaların (Faz 1, Faz 2, Faz 3) gerçekleştirilmesi
 • Etkin ve güvenilir ürünlerin ruhsat aşamasına getirilmesi ve benzeri kapsamda sunulması

beklenmektedir.

Veterinerlik aşıları ile ilgili çalışmalar, tesis altyapısı kurmaya yönelik projeler, ürüne yönelik olmayan (epidemiyoloji ve sürveyans gibi) çalışmalar mevcut çağrı kapsamında dışındadır.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş/Kişiler

 • Devlet ve vakıf üniversiteleri
 • Araştırma enstitüleri
 • Kamu ve özel hastaneler
 • Halk sağlığıyla ilgili birimler
 • Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri, vb.) ve KOBİ’ler
 • Yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar.
 • Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş