“DISCO-Democratic and Inclusive School Culture in Operation” Çağrısı Açıldı


1.12.2019

 “DISCO-Democratic and Inclusive School Culture in Operation” Çağrısı Açıldı

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan “DISCO-Democratic and Inclusive School Culture in Operation” çağrısı açıldı. 250 000 Avro’ya kadar projelerin destekleneceği çağrının son başvuru tarihi 15 Aralık 2019.

Eğitim alanında çalışan kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının başvuru yapabileceği çağrıya aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 50 ülkeden başvuru yapılabiliyor.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği standartlarına ve bu alandaki stratejilerine dayalı vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin sürdürülebilir kalkınmasına ve tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlayan DISCO programı çağrıları ile aşağıdaki çıktılar hedeflenmektedir:

  • Öğrencilerin eleştirilmeden düşüncelerini ve kaygılarını dile getirmelerini ve başkalarının inançlarını, ilgi alanlarını ve bakış açılarını anlamayı öğrenmeyi teşvik eden mekanizmalar ve / veya okul uygulamaları,
  • Eğitim topluluğunun tüm üyelerinin eğitim ve öğretim sistemleri ve kurumlarının yönetişimine aktif katılımını sağlayacak yapılar,
  • Okulların kapsayıcılığını değerlendirmek için değerlendirme araçları,
  • Çeşitlilik ve kültürlerarası anlayışın kabul edilmesini ve saygı duyulmasını teşvik eden demokratik bir okul modelinin senaryoları,
  • Öğrencilerin ihtiyaçlarını değerlendirecek araçlar,
  • Kapsayıcı eğitim yöntemlerinin büyütülmesi ve yaygınlaştırılması.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş