Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Açıldı


3.8.2020

Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Açıldı

Bölgedeki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Dicle Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 650.000 TL kaynak ayırdı.

Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleri)
  • Üretici Birlikleri ve Kooperatifler
  • Sivil Toplum Kuruluşları
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri
  • Üniversiteler
  • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri,

Destek Süresi

Azami 6 ay

Sağlanacak Azami Destek

Eğitim için azami 25.000,00 ?
Danışmanlık vb. için azami 50.000,00 ?

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş